Waarde en/of tijdkritische zendingen?
0800 - 4747777
Koeriersdienst Hilversum
Privacy statement

Privacy statement IRIS Koeriers International BV

Conform de richtlijnen van de Algemene verordening persoonsgegevens bescherming (AVG) zetten we uiteen hoe wij met privacy gevoelige informatie omgaan.

  • U kent ons als uiterst zorgvuldige koerier, als het gaat om de uitvoering van onze werkzaamheden. Voor de omgang met uw (privacy gevoelige) gegevens geldt hetzelfde. We vragen van u alleen de noodzakelijke gegevens, welke nodig zijn voor een vlekkeloze uitvoering van onze dienstverlening en gaan daar zorgvuldig mee om. Om u van dienst te kunnen zijn hebben we uiteraard wat gegevens nodig: Uw adresgegevens, factuuradres, KvK en BTW nummer en in de meeste gevallen ook contactpersonen met bijbehorende emailadressen of telefoonnummers. We gebruiken deze gegevens uiteraard zolang als u klant bij ons bent. Bent u geen klant meer, dan bewaren wij nog 7 jaar uw gegevens. Daarna worden ze uit al onze systemen verwijderd.
  • Bij aanvang van een samenwerking met IRIS Koeriers, verstrekt u zelf deze gegevens aan ons. Zoals gezegd hebben we deze nodig voor de uitvoering van uw opdracht en het sturen van de bijbehorende factuur. Dat gaat via ons plansysteem. Daarnaast staan uw gegevens in ons boekhoudpakket en in ons CRM systeem. Uiteraard krijgt u op eerste verzoek inzage in de wijze waarop uw gegevens opgeslagen zijn. Tenzij het noodzakelijk is voor het uitoefenen van uw opdrachten, zullen we uw gegevens niet aan derden verschaffen. Enige uitzondering daarop is wanneer ons dat van rechtswege door een gerechtigde partij opgedragen wordt.
  • De verwerking van uw gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van IRIS Koeriers.
  • We krijgen veel open sollicitaties binnen. Deze bewaren we enige tijd in afwachting van een vacature. De betreffende emailbox wordt eens per jaar leeggemaakt en daarmee wordt de inhoud definitief verwijderd.
  • Onze server en bijbehorende pc’s zijn goed beveiligd. Inloggen kan daarnaast, met regelmatig wijzigend, wachtwoord, alleen vanaf vrijgegeven IP adressen. Onze leverancier dient bij een aanvraag tot vrijgeven van een IP adres deze aanvraag te toetsen bij de directie van IRIS Koeriers.
  • Onze website is eveneens beveiligd. We kunnen gebruik maken van cookies en google analytics. Als u gebruik maakt van onze website geeft u toestemming dat uw klikgedrag en eventueel IP adres door Google zal worden gebruikt. Uw IP adres zal echter niet gecombineerd worden met andere gegevens waarover Google eventueel beschikt.
  • Op onze website kunt u als klant inloggen, in dat geval gebruiken we uw gegevens voor onze dienstverlening aan u. Als u als belangstellende een informatie verzoek doet via een contactformulier, dan bewaren we uw gegevens maximaal 7 jaar, tenzij u dan nog klant bent vanzelfsprekend.
  • Mochten er linkjes op onze website staan naar andere websites, dan zijn wij uiteraard niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een dergelijke website met uw gegevens omgaat.

 

We gaan er vanuit u voldoende te hebben bijgepraat over onze omgang met uw gegevens. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust! Uiteraard kan het zijn dat we deze verklaring nog gaan aanpassen of verbeteren in de toekomst. We gaan u daar niet vooraf over informeren. Dus we adviseren, mocht u het graag in de gaten willen houden, deze pagina regelmatig te controleren dan wel op te vragen.

 

Directie IRIS Koeriers International BV.

 

Expertise op gebied van waarde en tijdkritische zendingen.

24 uur per dag, 7 dagen per week actief en bereikbaar.

Altijd betrouwbaar, wij komen onze afspraken na.